Nyheter

Våra nyheter & tips

Få de senaste skvallret & lite tips på vägen.

Svenska folkets internetvanor

Svenskarna och internet 2017

Förkovra dig i en årlig studie av svenska folkets internetvanor och sociala medier!

Användning av sociala plattformar

Användningen av sociala plattformar och nätverk fortsätter att öka. På den övergripande frågan ”Hur ofta besöker du sociala nätverksplatser?” svarar 81 procent av alla internetanvändare att de minst någon gång gör det. Det är 4 procentenheter fler jämfört med 2016 då 77 procent gjorde det. Ökningen återfinns till stor del bland ”sällananvändarna”, de som uppger att de ”någon gång”, det vill säga mer sällan än varje månad, gjort det. Det var 6 procent som besökte sociala nätverk mer sällan än varje månad 2016 och den andelen ökade till 10 procent 2017.

Det är 56 procent som dagligen använder sociala nätverk

Det är dubbelt så många som 2010 då det var 28 procent. Men det är en liten minskning jämfört med 2016 då det var 58 procent. Huruvida minskningen i daglig användning är ett trendbrott eller ej återstår att se. Minskningen är inte statistiskt säkerställd.

Facebook

Användningen av Facebook fortsätter att öka. Nästan tre av fyra (74 %) av internetanvändarna använder någon gång Facebook och över hälften (53 %) gör det dagligen. Andelen som använder Facebook ökar i alla åldrar utom bland de yngre. I åldersgruppen 12–15 år är det hälften (54 %) som använt Facebook 2017, vilket kan jämföras med att det var två tredjedelar (67 %) i den åldern som använde Facebook året innan. Även i åldersgruppen 16–25 år skymtar en liten minskning, från 94 till 93 procent.

Läs mer på: http://www.soi2017.se

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Taggar: Facebook, Instagram, Sociala medier

Kontakt